کتاب جان تامسون جلد 1 نگاهی یکپارچه به تکنیک انگشت گذاری در ملودی دارد. در واقع نقش هر دو دست را در بیان ملودی اصلی جدا نمی بیند، بلکه تمام سعی بر این است که دو دست به شکل واحد بکار گرفته شوند.
در این نوع نگرش نه تنها نوآموز درگیر تفکیک دو دست نمی شود بلکه ملودی هم به او کمک می کند که دو دست او از نظر ذهنی انسجام داشته باشند. شاید تنها نکته ای که در این نگرش استثناء شده باشد موقعیت نت دو باشد که از هنرجو انتظار دارد شصت هر دو دست را به یک نت اختصاص دهد (تصویر 1). به تجربه درک این موضوع برای هنرجویی که تفکیک بین دستانش وجود ندارد بسیار سخت و دور از نقطه ای است که توان اجرایی دارد.

در صورتیکه این قسمت اصلاح شود و انگشتان دو دست کامل کنار هم قرار گیرند(تصویر 2)، می توان تمام تمرکز هنرجو را متوجه آهنگ و ملودی کرد و تکنیک زود هنگامی برای تمرین کردن برایش خلق نکرد.

تصویر 1

تصویر 2


می بایست توجه داشت که این روش در آهنگها هم پیگیری شود. چرا که برای نوآموز یک دوگانگی ایجاد نگردد.
آهنگهای بسیاری می توان پیدا کرد و یکی از نمونه هایی که بسیار از ملودی ها را جمع آوری کرده است، کتاب دنیای شادی است که به همت آقای ناصر نظر گردآوری و تنظیم شده است. کتاب به ملودی و شعر پرداخته و نگرشی برای اجرای ساز مشخصی ندارد و در نتیجه نیاز هست که با توجه به نیاز مربی برای دو دست تنظیم گردد.
در لینک زیر می توانید نمونه هایی که برای این هدف تنظیم شده اند را ببینید. اینها فقط نمونه هایی کاربردی هستند که هر معلم می تواند با توجه به نیاز هنرجو در آنها تغییراتی ایجاد نماید.

آدرس نتها: